7 Saatte Windows 7


11 Temmuz Cumartesi günü Microsoft Istanbul ofisinde gerçekle?tirece?imiz 7 saatte Windows 7 adl? seminerde enine boyune çarp?c? Windows 7 yeniliklerine yer verilecek.

Benimle birlikte Daron Yöndem, Burak Selim ?enyurt , Mesut Alada?, Muammer Benze? gibi çok de?erli arkada?lar?m?n da yer alaca?? seminer için gecikmeden kayd?n?z? yapt?r?n.

Kay?t için:

http://www.inetatr.org

BT Uzmanlar?

10.00-10.30 Windows 7’ye Genel Bak??, Sürümler, Language Packs
10.45-11.30 DirectAccess
11.45-12.30 Applocker
13.30-14.00 BitLocker & BitLocker To Go
14.15-14.45 Problem Steps Recorder & UAC Enhancements
15.00-15.30 Search Federation
15.45-16.15 BranchCache
16.30.17.00 Windows XP Mode

 

Yaz?l?m Geli?tiriciler

10.00-11.00 MultiTouch ve Ink Uygulamalar? Geli?tirmek
11.15-12.30 Ribbon kontrolünü nas?l kullan?r?z?
13.30-14.30 Sensor ve Location API’lar? nas?l kullan?l?r?
14.45-15.15 Uygulama uyumlulu?u
15.15-16.00 Taskbar ile gelen yenilikler
16.15-17.00 XPS ve Doküman yazd?rma yenilikleri